[Dự Án] Tân trang Honda Bently 125 - Phần 2( Tư liệu của thành viên BMW - thành viên SCDC) - cienclassicbike.blogspot.com

Phần 2 : Lên nòng - Nòng vả cũng như nòng sung

Lên nòng và bộ hơi của CD200. Mở lốc máy ra mới thấy đủ thứ lằng nhằng của chiếc CD.

Và giống như tất cả những tay chơi CD khác, hơi 125 dường như không đủ. Và lựa chọn hoàn hảo là bộ hơi CD200.


Phần 1: Hoàn cảnh ra đời
Phần 2: Lên nòng
Phần 3: BXL và BXC
Phần 4: Ráp xe

Bài trước
Bài tiếp theo