Hướng dẫn tự độ khung Chopper (tài liệu Tiếng Anh có hình ảnh)


Tài liệu hướng dẫn tự hàn khung xe Chopper (kiểu Old School) cho các bạn có đầy đủ đồ nghề để chiến. Tài liệu có hình ảnh và bản vẽ chi tiết nhưng là tiếng Anh nhé.

Hướng dẫn tự độ khung Chopper

 

 Xem thêm: Tổng hợp các loại khung xe máy
StyleBui.com

Bài trước
Bài tiếp theo