[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl


[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl
BMW R80 RT là mẫu xe được sản xuất từ năm 1982 đến năm 1995. Phiên bản trong bài viết có tên là Monolever ra mắt vào năm 1984, được một xưởng độ ở Tây Ban Nha làm lại cho một khách hàng ở London.

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

[Photograph] BMW R80 RT Monolever Custom & Spanish Girl

Xem thêm: 

Bài trước
Bài tiếp theo