Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10 1960 - 1961


Harley Davidson Hummer Super 10 chỉ được sản xuất trong 2 năm là 1960 và 1961 với động cơ được nâng cấp từ mẫu động cơ của Harley Davidson Hummer "B"
Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Harley Davidson Hummer Super 10 

Cho dù đó là các nghề thủ công, nguyên vật liệu, thiết kế hình dáng đặc biệt, hoặc một cái gì đó ngoài định nghĩa, có một trăm lý do tại sao các thiết kế động cơ xe đạp của năm qua là khó có thể cưỡng lại. Họ phục kích chúng tôi với phong cách ngoạn mục của họ, quyến rũ chúng ta với sức mạnh của họ để phục hồi lại những kỷ niệm cũ và ấp ủ những giấc mơ và không bao giờ chúng ta hãy đi!
Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10
Lớn hơn, nhanh hơn, người kế hào nhoáng và mạnh mẽ hơn có thể đã được tạo ra trong những năm gần đây, nhưng không có gì bằng sự hồi hộp của kinh nghiệm đầu tiên của chúng tôi với một chiếc xe đạp hay đặc biệt là nỗi nhớ khơi dậy bởi cảnh và âm thanh của những mảnh tuyệt vời của công nghệ mà đã từng là nhà nước notice-the-art.
Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10
Nếu bạn chia sẻ niềm đam mê của tôi đối với những ví dụ tuyệt vời và xinh đẹp của sự khéo léo và kỹ thuật tiên và quan tâm của tôi trong việc mua, bán, kinh doanh, hoặc chỉ so sánh các ghi chú vào cuộc phiêu lưu của việc sở hữu và khôi phục lại một số những chiếc xe đáng nhớ nhất mà chúng tôi đã nhìn thấy (và những người chúng tôi vẫn thèm muốn!), nhận được liên lạc và chúng ta hãy nói chuyện.

You Can’t Beat a Classic!
Whether it’s the craftsmanship, the materials, the distinctive design silhouette, or something beyond definition, there are a hundred reasons why the motor bike designs of yesteryear are hard to resist. They ambush us with their spectacular style, captivate us with their power to resurrect old memories and cherished dreams—and never let us go!
Bigger, faster, flashier and more powerful successors may have been created in recent years, but nothing equals the thrill of our first experience with a special bike—or the nostalgia evoked by the sight and sound of these marvelous pieces of technology that was once state-of-the-art.
Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10
If you share my passion for these amazing and beautiful examples of ingenuity and  engineering—and my interest in buying, selling, trading, or just comparing notes on the adventure of owning and restoring some of the most memorable bikes we’ve seen (and those we still covet!), get in touch and let’s talk.
 Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Xe cổ Harley Davidson Hummer Super 10

Bài trước
Bài tiếp theo