Showing posts with label Army. Show all posts
Showing posts with label Army. Show all posts
Các dòng xe môtô quân đội (Army) đến từ chiến trường châu Âu và Mỹ

Các dòng xe môtô quân đội (Army) đến từ chiến trường châu Âu và Mỹ

Trong bài trước, tôi có bàn về xe quân sự Đức trong Đệ nhị Thế chiến. Vậy các nước khác dùng xe gì vào thời đó? Dưới đây xin được điểm qua một số mẫu xe chiến trường của châu Âu và Mỹ mà tôi ấn tượng nhất.
Các dòng xe môtô quân đội (Army) đến từ chiến trường châu Âu và Mỹ