Showing posts with label Cruiser. Show all posts
Showing posts with label Cruiser. Show all posts
Honda Rebel 250 - Một vài dòng nhận xét theo quan điểm cá nhân

Honda Rebel 250 - Một vài dòng nhận xét theo quan điểm cá nhân

Năm 1984 , Honda tung ra 1 mẫu xe kiểu dáng cruiser, thuộc phân phúc mô tô hạng vừa nhỏ, 250 phân khối với thiết kế thấp, dài đòn và ghi-đông cao mang hơi hướm của những con Harley chopper mang tên Honda CMX 250C với tên thương mại là Rebel 250.
Honda Rebel 250 - Một vài dòng nhận xét theo quan điểm cá nhân