Showing posts with label KTM. Show all posts
Showing posts with label KTM. Show all posts
Lịch sử hãng xe KTM & một số mẫu xe KTM tiêu biểu

Lịch sử hãng xe KTM & một số mẫu xe KTM tiêu biểu

KTM được thành lập vào năm 1934 bởi Hans Trunlenpolz và ban đầu hãng có tên Kraftfahrzeuge Trunkenpolz chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu kim loại. Và khi mặt hàng này trở nên yếu kém, công ty đã chuyển hướng sang sản xuất xe máy. Hai năm sau, vào năm 1953, một doanh nhân người Áo tên Ernst Kronreif đã mua một phần lớn công ty và đổi tên thành Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen, khi viết tắt sẽ thành KTM.
Lịch sử hãng xe KTM & một số mẫu xe KTM tiêu biểu