Showing posts with label SYM. Show all posts
Showing posts with label SYM. Show all posts
[Dự Án Độ] SYM HUSKY 150cc : Chế nhẹ lên Bobber

[Dự Án Độ] SYM HUSKY 150cc : Chế nhẹ lên Bobber

Bài viết của H-Workshop blogger
Xin gửi tới mọi người quá trình mình Custom chiếc xe SYM Husky này. Máy khá mạnh và mình khá thích nó :D
Mình chọn là Bobber vì đơn giản là nó ĐƠN GIẢN. Nó là bản giản thể tất cả những chi tiết k sử dụng đc ra khỏi xe. Đơn giản là thế

BẮT ĐẦU NÀO

Lúc mới lấy xe về rảnh rỗi hàn gidong inox.