Showing posts with label Tài liệu. Show all posts
Showing posts with label Tài liệu. Show all posts
Bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)

Bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)

Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ điều dẫn hoà khí vào xi lanh và đưa khí cháy ra khỏi xi lanh sao cho phù hợp với các kì nạp – nén – nổ – xả của động cơ. Cơ cấu phân phối khí có loại cơ cấu phân phối khí động cơ 4 kì và cơ cấu phân phối khí động cơ 2 kì.
Hướng dẫn bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)
Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả

Hệ thống nhiên liệu có nhiệm vụ: dự trữ lượng nhiên liệu nhất định tuỳ theo từng loại xe máy; làm sạch xăng và không khí; dẫn xăng và không khí, hoà trộn xăng sạch với không khí tạo thành hỗn hợp xăng + không khí (hoà khí) cung cấp đủ số lượng và đúng tỉ lệ cho động cơ làm việc ổn định ở các chế độ làm việc gồm: Chế độ khởi động; chế độ chạy cầm chừng; chạy các chế độ chậm, trung bình và chạy nhanh.
Bảo dưỡng sữa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả