Showing posts with label Tài liệu. Show all posts
Showing posts with label Tài liệu. Show all posts
Bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)

Bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)

Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ điều dẫn hoà khí vào xi lanh và đưa khí cháy ra khỏi xi lanh sao cho phù hợp với các kì nạp – nén – nổ – xả của động cơ. Cơ cấu phân phối khí có loại cơ cấu phân phối khí động cơ 4 kì và cơ cấu phân phối khí động cơ 2 kì.
Hướng dẫn bảo dưỡng sửa chữa xupap - trục cam (cơ cấu phân phối khí)
Bảo dưỡng sữa chữa thanh truyền - trục khuỷu xe máy

Bảo dưỡng sữa chữa thanh truyền - trục khuỷu xe máy

Nhóm chi tiết gồm nắp máy, xi lanh kết hợp với pít tông, xéc măng trục khuỷu – thanh truyền có nhiệm vụ tạo ra vùng không gian thay đổi để thực hiên chu trình công tác (hút – nén – nổ – xả) của động cơ. 
Hướng dẫn sữa chữa cơ cấu thanh truyền-trục khuỷu xe máy
Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả

Hệ thống nhiên liệu có nhiệm vụ: dự trữ lượng nhiên liệu nhất định tuỳ theo từng loại xe máy; làm sạch xăng và không khí; dẫn xăng và không khí, hoà trộn xăng sạch với không khí tạo thành hỗn hợp xăng + không khí (hoà khí) cung cấp đủ số lượng và đúng tỉ lệ cho động cơ làm việc ổn định ở các chế độ làm việc gồm: Chế độ khởi động; chế độ chạy cầm chừng; chạy các chế độ chậm, trung bình và chạy nhanh.
Bảo dưỡng sữa chữa hệ thống Xăng - Gió - Ống xả