Showing posts with label Top. Show all posts
Showing posts with label Top. Show all posts
Hướng dẫn cách độ xe phong cách Scrambler

Hướng dẫn cách độ xe phong cách Scrambler

Scrambler cũng như Cafe Racer, Bobber hay Trackerlà một trong những phong cách độ được nhiều người yêu thích. Scrambler - đó là một chút phong cách, một chút bụi bẩn và một chút hầm hố. Bài viết xin hướng dẫn cách độ Scrambler và vài nét đặc trưng của Scrambler.
Hướng dẫn cách độ xe phong cách Scrambler