Showing posts with label Video. Show all posts
Showing posts with label Video. Show all posts
Video dự án độ Yamaha Sr500 Cafe Racer - P1: Độ yên xe

Video dự án độ Yamaha Sr500 Cafe Racer - P1: Độ yên xe

Series video của Chris Chappell hướng dẫn độ Yamaha Sr500 Cafe Racer.
Đây là phần đầu tiên, anh ấy hướng dẫn chế tạo một cái máy ép nhựa định hình hút chân không để làm cái đế yên Cafe Racer
Video dự án độ Yamaha Sr500 Cafe Racer - Phần 1: Độ yên xe
Video dự án độ Yamaha Sr500 Cafe Racer - Phần 1: Độ yên xe