Tag: Indian

Indan Motorcycle – Chú ngựa hoang của dân Anh-điêng

Năm 1897, ông George M.Hendee với ý tưởng về xe máy táo bạo đã lập ra công ty sản xuất xe mang chính tên của ông: Hendee Manufacturing Company. Lịch sử Indian Motorcycle Sau khi thành lập, những chiếc xe được sản xuất ra mang trên mình những cái tên “”quý tộc”” như: Silver King, Silver Queen và sau đó là American Indian. Được rút ngắn từ cái tên này, “”Indian”” sau này đã trở thành tên chính gốc của […]

by | 24/05/2016 | Tiếp