Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Chiếc Bonneville cổ điển lột xác từ SYM Bonus MB 125A.

SYM Bonus độ Triumph

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Hai bánh xe, phuộc trước, chảng ba và gắp sau đều lấy của Honda CB125.

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt
Bình xăng mới được gò lại từ bình xăng nguyên bản.

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt
Lốc máy thay bằng đồ của SYM Husky 150.

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Cụm đèn hậu mới.

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

 

Xe Bonus độ dáng Triumph Bonnevile: Kiệt tác của người Việt

Blackknight Design là thương hiệu của một tay độ có tiếng ở Sài Gòn.
Xem thêm: